loader

جامعه ای برای عاشقان یادگیری

زیردستی چگونه کار میکند

زیردستی جامعه ای است برای همه کسانی که میخواهند بیاموزند و به دیگران آموزش دهند.

تدریس:

کسب درآمد و رسیدن به تعداد زیادی از دانش آموزان علاقه مند

تعامل مؤثر:

پرسش و پاسخ و گفتگو با همکلاسی ها و استادان

چگونه عضو شویم:

ثبت نام در دوره های آموزشی

مــــأموریت مــــا

ما بر این باور هستیم که هر کسی به نوعی توانمند است و میتوان با ارایه ابزار و فن مناسب تجربیات خود را انتقال دهد و تغییرات مثبتی در زندگی دیگران ایجاد کند.

با اموزش مهارتهای مورد نیاز برای دنیایی بهتر , زیردستی به دنبال توانمند سازی و ساختن فردایی بهتر است.

من هم میتوانم تدریس کنم؟

تبدیل شدن به یک مربی