loader

عهدنامه سياست حفظ حريم خصوصی

به زيردستی خوش آمديد، زیردستی یک سامانه آموزشی است که در آن میتوانيد از هر فردی بياموزید. سامانه آموزشی زيردستی و خدمات سرويسهای آن (بدون محدوديت) شامل وب سايتها، برنامه های تلفنهای همراه و همين طور محتوای قابل تعاملی که توسط آنها خدمات عرضه ميشوند متعلق هستند به شرکت نوآوران توانمند فرهنگ امروز(که در اين عهدنامه سياست حفظ حريم خصوصی از آن به لفظ "زيردستی" ، و کلماتی که مفهوم ضمير اول شخص جمع دارند ياد ميشود.) با دستيابی به هر بخشی از خدمات، با شرايطی که در ادامه به آنها اشاره ميکنيم موافقت خواهيد کرد.در ادامه، عهدنامه حفظ حريم خصوصی و شرايط استفاده از خدمات را خواهيم داشت. اگر به هر دليلی با هر يک از شرايط موافق نيستيد، از استفاده از خدمات خودداری فرماييد. اين عهد نامه برای تمامی کاربران ميباشد، از جمله کاربرانی که تنها از محتوای قابل دسترس استفاده ميکنند و همينطور کاربرانی که به عنوان اعضائ زيردستی اقدام به ثبت نام کرده اند. ممکن است در هر زمان به اختيار شخصی خود دست به تغيير محتوای اين عهدنامه بزنيم. با دسترسی به سرويسها در هر زمان پس از چنين تغييراتی، به صورت پيش فرض با آنها موافقت خواهيد کرد. اين عهدنامه سياست حفظ حريم خصوصی آخرين بار در تاريخ بیست آذر ماه سال 1396 بازبينی و تغيير شده است.

عمومی

حريم خصوصی شما برای ما بسيار مهم است. به همين خاطر، به تهیه اين عهدنامه پرداخته ايم تا شما نيز بدانید که ما چگونه به جمع آوری، استفاده، رونمايی، و به کارگيری از اطلاعات شخصی کاربران ميپردازيم. در ادامه به شرح طرح کلی اين عهدنامه خواهيم پرداخت.

اطلاعات شخصی

زمانی که شما در زيردستی ثبت نام کرده و به عضويت آن در آیید، و زمانی که از ميان دو گزينه ی تدريس يا اخذ کلاس يک مورد را انتخاب کنيد، ما از اطلاعات شخصی قابل شناسايی شما خواهيم پرسيد. اين همان اطلاعاتی است که توسط آن ما قادر به تماس با و همچنين احراز هويت شما خواهيم بود. اين اطلاعات شامل اسم، آدرس پست الکترونيک شما ميشود و البته به آنها محدود نميشود. برای ارسال ايميل به شما، به آدرس پست الکترونيک شما نياز داريم. برای ارائه ی خدمات اضافی، به اسم، مختصات جغرافيايی و شماره تماس شما نيز نياز خواهيم داشت. ممکن است تمام يا قسمتی از اين اطلاعات را در اختيار اساتيديی که شما به اخذ کلاس آنها اقدام کرده ايد قرار دهيم تا آنها قادر به هماهنگ سازی برنامه کلاسی خود شوند. ما اسم، آدرس ايميل، يا هر اطلاعات شخصی ديگری را به هيچ شخص ثالث غير وابسته ديگری جز با رضايت شخصی شما نخواهيم داد. اگرچه از هرگونه تلاش برای حفظ حريم شخصی کاربر فروگذار نخواهيم کرد، ممکن است زمانی که توسط قانون به اجبار و يا زمانی که باور داريم ضروريست مطابق با روندی قضايی عمل کنيم و يا برای حفظ منافع شخصی و يا امنيت ديگران به رونمايی از اطلاعات شخصی يک کاربر بپردازيم. بعلاوه، ممکن است ارائه بخشی از اطلاعات شخصی به کارمندان، مشاوران يا ساير کسب و کارها به منظور طی مراحل مشخصی، از جانب ما صورت پذيرد. در اين نوع پيشامدها، ما اين گونه تشکلها را موظف به پذيرفتن شرايط اين عهدنامه و محرمانه نگاه داشتن اين اطلاعات خواهيم کرد.

ساير اطلاعات

ما از آدرسِ آی پیِ شما برای رفع مشکلات احتمالی سرور خود استفاده ميکنيم، نيز برای مديريت خدمات و تحليل الگوهای تردد به سرويس ها. ما همچنين از کوکیها استفاده ميکنيم تا بتوانيم محتوای دلخواه شما را ارائه کنيم و همچنين رمز عبور شما را ذخيره نگه داشته تا با هر بار بازديد شما از وب سايت مجبور به وارد کردن آن در فرم مربوطه نباشيد. همين طور از وب بيکِنز و يا ساير تکنولوژیهای مشابه در ايميلهای ارسالی به شما استفاده ميکنيم تا در صورت باز شدن ايميل و خوانده شدن آن توسط شما با خبر شويم. بعلاوه وب سروِرهای ما اطلاعاتی را در هر بار بازديد از خدمات وب سايت مسير يابی و ذخيره ميکنند. برای مثال، آماری را در ارتباط با تعداد بازديدها از يک سرويس به صورت روزانه گردآوری ميکنيم، همچنين درخواستهای روزانهای که برای يک فايلِ مشخص در يک سرويس داده ميشوند و همين طور محدودههای جغرافيايیِ اين درخواستها. اين آمار به صورت تجمعی در بهبود ارائه هرچه بهتر خدمات به عموم مورد استفاده قرار ميگيرد.

افشای داوطلبانه

هرگونه اطلاعات شخصی يا محتوايی که به صورت داوطلبانه در فضای عمومی به اشتراک ميگذاريد، همه ی کاربران ميتوانند از آن استفاده کنند .صفحات پرفايل شما و هر کلاسِ آنلاينی که در آن شرکت ميکنيد معمولاً به صورت عمومی قابل دسترس هستند، البته شما اين قابليت را خواهيد داشت تا با تغيير در تنظيمات، سطح دسترسی به اين فضاها را محدود کنيد. در صورتی که مايل به رونمايی از اطلاعات شخصی خود در چنين فضاهای عمومی هستيد از قبل احتياط لازم را در نظر بگيريد. برای مثال، اگر برای يک حساب کاربری رايگان در زيردستی ثبت نام ميکنيد، يک )صفحه شخصی (صفحه پرفايل بر روی وب سايت خواهيد داشت که دربر گيرندهی نام کامل شما و برخی اطلاعات پايه مانند بيوگرافی شخصی شما خواهد بود. نيز ممکن است مايل به افزودن اطلاعات اختياری به صفحه پرفايل خود باشيد. بهتر است در تنظيمات صفحه پرفايل خود انتخاب کنيد چه نوع اطلاعات شخصی به ساير کاربران نمايش داده ميشود. هر نوع اطلاعاتی که به خواسته ی خود در صفحه ی خود ميگذاريد ميبايست نشان دهندهی اين باشد که چه مقدار تمايل داريد ساير کاربرانِ زيردستی دربارهی شما بدانند. پس لطفا در انتخاب اطلاعات و قرار دادن آن در صفحه ی خود مراقب باشيد. شما اين قابليت را خواهيد داشت تا در هر زمان اطلاعات شخصی خود را تغيير بدهيد.

حريم خصوصی کودکان

حداقل سن مجاز برای اسفاده از سرويسها ١٣ سال است. بر همين اساس هيچ گونه اطلاعات شخصی از کودکان اخذ نخواهد شد.

تبليغات شخص ثالث

زمانی که از وبسايت بازديد میکنيد ممکن است با تبليغات شرکتهای غير وابسته مواجه شويد. اين نوع شرکتها از اطلاعاتی چون بازديد شما از تبليغاتشان و ساير وبسايتها در جهت ارائه ی تبليغات مناسب با علايق شما بهره میبرند. در همين رابطه اين شرکت ها ممکن است نوعی خاص از يک کوکی را روی جستجوگر شما قرار دهند يا همچنين از ساير تکنولوژیها مثل جاوااسکريپت يا وب بيکِنز استفاده نمايند.

ساير وب سايتها

هنگام بازديد از وبسايت ممکن است لينکهايی به ساير وب سايتها يا سرويسها قابل مشاهده باشند. ما مسئوليتی در قبال شيوه ی حفظ حريم خصوصی اين نوع وبسايت و يا سرويسها نداريم. احتمالاً بهتر است پيش از ارائه ی اطلاعات شخصی به اين فضا عهدنامه ی حفظ حريم خصوصیِ آنها را مطالعه فرماييد. برای مثال تراکنشهای بانکی از طريق درگاه مربوطه انجام شده و ما هيچگونه دريافتی از اطلاعاتی که به درگاه بانک مربوطه ارائه ميکنيد نخواهيم داشت بلکه با تمام اطلاعات ارائه شده شما به بانک مربوطه به همان شيوهای که بانک مورد نظر در عهدنامه ی خود ذکر نموده رفتار خواهد شد.

اساتيد

همان طور که در بالا اشاره کرديم، ممکن است اطلاعات شخصی شما را به اساتيد ارائه کرده تا آنها برای هماهنگ سازی برنامه کلاسی خود شرايط لازم را داشته باشند. به عنوان بخشی از شرايط استفاده، اساتيد زيردستی میتوانند از بعضی اطلاعات شخصی کاربران استفاده نمايند. استفاده به اين معنا است که از اطلاعات شخصی برای هر قصدی جز مقاصدی که در کلاسِ اساتيد به صورت دقيق مشخص شده اند استفاده ننمايند. با اين حال لطفا توجه نماييد که اساتيدِ زيردستی کارمندان يا مشاوران ما نيستند و ما دخالتی در ارتباطات صورت گرفته ميان شما و استاد شما نخواهيم داشت .در نتيجه، ما کنترلی روی اعمال اساتيد نداريم و امکان مسئوليتی در قبال هر گونه عملی که از سوی آن ها سر بزند را نخواهيم داشت.

متفرقه

در صورتی که ما با شخص ثالثی ادغام شویم، ما حق انتقال اطلاعات را به شخص ثالث به عنوان ادغام، خرید، فروش و دیگر موارد را خواهیم داشت، ما حق انتقال و یا اختصاص اطلاعاتی را که از طرف کاربران به عنوان بخشی اطلاعات کاربری و یا فروش را به آن مجموعه ادغام، خرید، فروش، تغییر و انتقال را خواهیم داشت، ولی اجازه انتشار، هیچگونه سو استفاده ای را نخواهیم داد و از اطلاعات شما در جهت بهبود کارایی استفاده خواهد شد. این سرویس در جمهوری اسلامی ایران میزبانی شده است و برای کاربرانی که در جمهوری اسلامی ایران قرار دارند هدایت می شود. اگر از قوانین یا مقررات مربوط به جمع آوری، استفاده و افشای اطلاعات شخصی که از قوانین جمهوری اسلامی ایران متفاوت است، دسترسی به سرویس از خارج از جمهوری اسلامی ایران را دارید، لطفا به شما توصیه شود که در استفاده مداوم از سرویس، که توسط قانون جمهوری اسلامی ایران، این سیاست حفظ حریم خصوصی و شرایط خدمات ما اداره می شود، اطلاعات شخصی خود را به جمهوری اسلامی ایران انتقال دهید و به این انتقال موافقت می کنید.

تماس با ما

در صورتی که سوالی داشتید، می توانید با ما در help@zirdasti.com و یا اصفهان، خیابان شیخ بهایی، مرکز رشد تخصص هنر، واحد 405 تماس حاصل فرمایید.